Odins Bro

Tilbage

Odins Bro – Odenses nye vartegn

Odense har fået opfyldt en mangeårig drøm; en fast vejforbindelse over Odense Kanal. Med færdiggørelsen af Odins Bro er hullet i ringvejssystemet lukket, så trafikken mellem det nordvestlige og det nordøstlige Odense ikke længere skal ledes ind over havnen og gennem byen.

Odins Bro er en dobbeltsvingbro.  Dvs. at to brosektioner drejes til side, når kanalen skal passeres af skibe. Konstruktionen er udført, så der er fri gennemsejling i kanalens fulde bredde, når broen er åben. Hvert brofag er næsten 100 meter langt, og med fire vejbaner og en dobbeltrettet cykelsti er bredden 28 meter. Hvert brofag vejer næsten 2000 tons.

Broen betjenes af navigatører fra LINDØ port of ODENSEs maritime afdeling, der har direkte udsyn over broen fra øverste etage i Odense Havns bygning. Broen har faste åbningstider for lystsejlere m.m., og derudover åbnes efter behov for erhvervstrafik.

Klik her for at hente gældende Broreglement med åbningstider m.m.

LINDØ port of ODENSEs medarbejdere forefindes på pladserne eller på
Havnekontoret, Noatunvej 2.

odins-bro