Priser & forretningsbetingelser

Klik på nedenstående link for at se priser & forretningsbetingelser 2017 gældende pr. 3. april 2017 for LINDØ port of ODENSE A/S og Lindø Industripark A/S.

Priser og forretningsbetingelser 2017

Oversigt over priser på løft og transport kan rekvireres ved henvendelse til transport@lpo.dk