HSS

City terminalen er en ISPS-sikret havn med ON/OFF faciliteter. Dette betyder, at havnefaciliteten sikres, når der anløber et skib.

Dette gøres ved, at havnefaciliteten aflåses 24 timer før skibsanløb, og kun personer med lovligt ærinde på området har adgang, samtidig videoovervåges hele området.

Skiltning og henvisninger i den forbindelse skal altid efterkommes.

Ved spørgsmål kontakt Søren Rask, Sikkerheds- og arbejdsmiljøansvarlig, PSO