Affaldshåndteringsplan

Miljøstyrelsen har godkendt affaldshåndteringsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe gældende fra 1. april 2017. Godkendelsen gælder for LINDØ port of ODENSE og er gældende tre år frem.

Affaldshåndteringsplan