Skibs- og godsangivelse

 • Skibs- og godsangivelse

  Skibet

  Skibets art og navn *

  Kendingsbogstaver *

  Skibsmægler *

  IMO-nummer *

  Hjemsted *

  Nationalitet *

  BRT (hele tons) *

  DVT

  Kaptajnens navn


  Ankomstsdato *

  Kl. (XX:XX) *

  Kaj- eller doknr. *

  Forhalingsdato

  Kl. (XX:XX)

  Kaj- eller doknr. til forhaling

  Afgangsdato *

  Kl. (XX:XX) *

  Ankommet fra (seneste havn) *

  Afgået til (næste havn) *

  Enkelt anløb

  Månedsliste

  Formål med anløbet *

  Er skibsafgiften momsfri efter regulativ for skibe i udenrigsfart? *

  JaNej

  Rederi *

  Rederiets momsnummer


  Losning

  Indladningshavn

  Godsets art

  Mængde (t)

  Lastning

  Losningshavn

  Godsets art

  Mængde(t)

  Bemærkninger


  Vareafgift

  Varemodtagere for losset gods

   

  Mængde(t)

   

  Vareafsendere for lastet gods

   

  Mængde(t)

   


  Andet

  Kran
  Ja

   

  Vand
  Ja

  Mængde(t)

  Bånd
  Ja

   

  Slop
  Ja

  Mængde(t)

  LM
  Ja

  Vareafgift betales af *

  Skibsafgift betales af *


  Send kopi af formularen til dig selv (skriv din email) *