Bestillingsformularer

Bestilling af:

 • Kran

  Skibsnavn *

  Lastning
  JaNej

  Losning
  JaNej

  Bestiller *

  Betaler *

  Antal kraner *
  123

  Antal maskinførere
  123

  Transportbånd
  Ingen123

  Godsart *

  Antal tons*

  Start kørsel *

  Klokken (xx:xx) *

  Slut kørsel

  Klokken (xx:xx)

  Genstart kørsel

  Klokken (xx:xx)

  Slut kørsel

  Klokken (xx:xx)

  Eller til færdig
  Ja

  Kørsel i pauser *
  JaNej

  Skal havnen forestå rengøring af kaj *
  JaNej

  Læs instruktion og ansvar her (åbner i ny fane)
  Jeg har læst og accepterer instruktion og ansvar *

  Bemærkninger

  Bestillers e-mail-adresse *

 • Ferskvand

  Skibsnavn *

  Bestiller *

  Betaler *

  Dato for levering *

  Tidspunkt for levering (xx:xx) *

  Ca. hvor mange m³? *

  Der kan leveres ca. 9,5 m³ i timen.

  Ved levering af vand uden for normal arbejdstid betales timeløn samt overtidstillæg. Ved udkald betales dette samt minimum 2 overtidstimer.

  Bemærkninger

  Bestillers e-mail-adresse *

 • Affaldscontainer

  Skibsnavn *

  Bestiller *

  Dato for levering af affaldscontainer

  Antal m³? *

  For at affaldscontainer kan udsættes, skal der foreligge en affaldsdeklaration.

  Bemærkninger

  Bestillers e-mail-adresse *

 • Slopvogn

  Skibsnavn *

  Dato for levering af slopvogn *

  Tid for levering af slopvogn (xx:xx) *

  Bestiller *

  Betaler *

  Vederlagsfrit kan afleveres 250 liter per sejlet døgn siden sidste havn. Det er skibets ansvar at koble til og fra slopvognen samt overvåge fyldningen.

  Bestillingen skal afgives mindst 24 timer før afhentning. I forbindelse med en weekend eller op til en helligdag skal bestilling afgives før kl. 13.00 på den seneste normale arbejdsdag for afhentning.

  Bemærkninger

  Bestillers e-mail-adresse *

 • Elektricitet

  Skibsnavn *

  Ønsket strømstyrke *
  16 A32 A63 A125 A

  Bestiller *

  Betaler *

  Dato for levering*

  Tid for levering (xx:xx) *

  LINDØ port of ODENSE leverer kun tilslutninger ved kajen og påtager sig intet ansvar for eventuel påkrævet ekstrabeskyttelse ifølge stærkstrømsreglementet eller for strømsvigt.
  Strømmen til kajstikkene afbrydes ved varsel om stormflod. LINDØ port of ODENSE leverer ikke forsyningskabel fra kajstikkontakten til brugeren og påtager sig intet ansvar for brugerens materiel.
  Brugeren betaler for reparationer, materialer, sikringer m.m. ved udbedring af eventuelle skader og fejl på havnens materiel forårsaget af brugeren.

  Bemærkninger
  Bestillers e-mail-adresse *