Terminal Nord

Professionelle havnefaciliteter og services

Terminal Nord er traditionel godshavn med løsgods over kaj og kranrelaterede services for havnens kunder. Havnekraner inklusiv bemanding er til rådighed for virksomheder på havnen, og udover disse industrikunder forefindes en lang række produktions- og servicevirksomheder på området.

Bulkvarer i form af metalskrot, sø- og byggematerialer, affald til fjernvarmeforbrænding med videre håndteres over kaj og på havnens arealer i faste aftaler, mens andre typer af opgaver håndteres på projektbasis.

Listen over virksomheder på Terminal Nord kan ses her