Terminal City

Professionelle havnefaciliteter og services

Terminal City er en traditionel dansk godshavn med kombination af løsgods over kaj og kranrelaterede services for havnens kunder. Havnekraner inklusiv bemanding er til rådighed for virksomheder på havnen, og udover disse industrikunder forefindes en lang række produktions- og servicevirksomheder på havnen.

Omkring havnebassinerne i den centrale del af havnen og langs kanalen ud mod Odense Fjord forefindes en række løsgods- og projektrelaterede kajområder, hvor havnens kunder kan få opgaver løst i form af kranydelser og kranrelateret aktivitet.

Listen over virksomheder på Terminal City kan ses her