Svendborg International Maritime Academy (SIMAC)

SIMAC er et maritimt uddannelsescenter, der udbyder tre professionsbacheloruddannelser rettet mod det maritime arbejdsmarked. Desuden bidrager vi værdiskabelse i industrien med vores kompetencer i efter- og videreuddannelsesafdelingen SIMAC Training.

SIMAC Training er en af Danmarks største udbydere af maritime og maskin- og el-tekniske kurser. Vi har mange års erfaring med kursusafholdelse og har gennem tiden opbygget et solidt kendskab til efter- og videreuddannelse inden for de maritime, landbaserede og tekniske områder samt offshore-området. Herunder kurser i hydraulik, hvor vi er Danmarks eneste CETOP certificerede kursusudbyder, automation, el- samt STCW-kurser. Vi råder over gode laboratorie- og værkstedsfaciliteter samt avancerede simulatorer, der bidrager til at effektivisere læringsprocessen. Kurser kan udbydes helt eller delvist som web-baseret fjernundervisning efter kundens behov.

SIMAC Trainings tætte relation til SIMAC gør, at vi hele tiden er opdaterede på den nyeste faglige og pædagogiske viden. Vi har derudover et tæt samarbejde med mange private og offentlige virksomheder og kender både de offentlige krav og erhvervslivets behov.

SIMAC kontaktperson: Kent Gregersen  keg@simac.dk  T: 7221 5599