Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL)

Erhvervsakademiet Lillebælt - en erhvervsrettet og praksisbaseret uddannelsesinstitution

Erhvervsakademiet Lillebælt er Region Syddanmarks største erhvervsakademi. Vi udbyder 32 videregående uddannelser, der retter sig mod beskæftigelse i erhvervslivet.

Der tilbydes uddannelser både på fuldtid og på deltid, og alle uddannelser er funderet på et solidt videngrundlag og på et tæt samspil med virksomheder undervejs i uddannelsesforløbet.

Vi er en erhvervsrettet og praksisbaseret uddannelsesinstitution, som samarbejder med virksomheder lokalt, nationalt og internationalt.

Vi uddanner til innovation og vækst i erhvervslivet. Vores dimittenders særlige styrke er, at de straks er klar til at varetage et job i erhvervet samt forny og nytænke erhvervet.

Vi vil være erhvervslivets foretrukne uddannelses- og udviklingspartner. Gennem uddannelse, innovation samt praksisnær og anvendelsesorienteret uddannelse, forskning og udvikling sætter vi viden i spil på en måde, der skaber værdi for studerende, virksomheder, medarbejdere og erhvervsakademi.

EAL kontaktperson: Jan Lund  jlu@eal.dk  T: 2092 5911

eal.dk