Lindø UddannelsCenter

Tilbage

Lindø UddannelsesCenter (LUC) har til formål at øge mængden af lærlingepladser og bringe videreuddannelserne nærmere de blå brancher på Lindø.

LUC har også til formål, som det første formaliserede uddannelsescenter i Danmark, at fremme og understøtte uddannelses- og virksomhedsprojekter med tværgående faglighed; både på tværs af uddannelser og hvor muligt på tværs af virksomheder.

Lindøs næsten 100 virksomheder har det til fælles, at de alle arbejder inden for de blå brancher, og denne store klynge udvikler relationer og samarbejder både arbejdsmæssigt, uddannelsesmæssigt og innovativt.

Kerneideen bag LUC er samspillet mellem de kloge hoveder og de kloge hænder.

LINDØ port of ODENSE stiller uddannelseshus til rådighed, og de fire partner-uddannelsesinstitutioner fylder indhold i huset.

Foto: SDE

Henvendelser vedrørende LUC generelt kan ske til Susanne Willers, Chef for Kommunikation og Relationer.

Henvendelser vedrørende projekter, uddannelser, virksomhedssamarbejder etc. kan ske til de fire partner-uddannelsesinstitutioner – se omtale af hver skoles fagområde.