UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

UCL tilbyder uddannelser både på fuldtid og på deltid, og alle uddannelser er funderet på et solidt videngrundlag. Vi er en erhvervsrettet og praksisbaseret uddannelsesinstitution, som samarbejder med virksomheder lokalt, nationalt og internationalt, hvilket sikrer en tæt kobling til arbejdsmarkedet og dermed til virkeligheden. Vores forskning er anvendelsesorienteret, undervisningen er fokuseret om faktiske udfordringer og samtlige faglige områder drives i nært samarbejde med aftagere og samarbejdspartnere.

Hos UCL skræddersyr vi den udvikling af organisationen og medarbejdernes kompetencer, I har brug for og beskæftiger os blandt andet med kompetenceudvikling indenfor følgende fagområder: Administration, Byggeri og teknik, IT, Maritim sektor, Kommunikation og Ledelse.

Kontaktperson: Jan Lund jlu@eal.dk