SIMAC

SIMAC uddanner Maskinmestre, Skibsførere og Duale Skibsofficerer på Professions Bachelor niveau. Vores dimittender finder job indenfor såvel international skibsfart eller tilknyttede erhverv som i den landbaserede industri. Desuden tilbyder vi i SIMAC Training kundetilpassede kurser indenfor blandt andet automation, hydraulik og human behaviour.

Kontaktperson: Thorkil Hansen thorkil@simac.dk