Opgravningstilladelse

For at udføre gravearbejde på LINDØ port of ODENSEs områder skal der udfyldes og godkendes en opgravningstilladelse. Det er nu muligt at gøre dette elektronisk via Virk (Elektroniske Graveansøgning – Tilladelse – Færdigmelding).

Der vil blive opkrævet et administrationsgebyr på kr. 600 ekskl. moms pr. ansøgning.

LINDØ port of ODENSE har også som noget nyt besluttet selv at foretage den endelige retablering af asfaltslidlaget, hvorfor ledningsejer betaler til LINDØ port of ODENSE (se Gravetilladelses Vilkår for LINDØ port of ODENSE).

Husk oplysning om gravearbejdet, rettet til relevante myndigheder og ledningsejere, er entreprenørens ansvar. Kvittering for indhentning af ledningsoplysninger hos ledningsejerregisteret på Ler skal vedhæftes gravetilladelsen.

Log ind på Virk og udfyld graveansøgningen. Ansøgningen vil blive behandlet hurtigst muligt.

Akutte opgaver meddeles hurtigst muligt på tlf. 72 28 20 00.

Du kan stadig downloade tilladelsen til manuel udfyldelse:
Download: Opgravningstilladelse og vilkår som PDF