Terminal Nord

Den nordlige del af Lindø huser en række virksomheder relateret til havneaktivitet med bulkvarer. Vi servicerer kajer med sporkørende havnekraner og en 144 tons Liebherr mobilkran.

De primære godstyper i området er jernskrot, sø- og byggematerialer samt affald til forbrænding. Terminal Nord har indgang via Havnevejen og er derudover forbundet internt med Terminal Syd.

Terminal Nord har 800 meter kaj og 11 meter vanddybde langs de nordlige kajer, mens den sydligste kaj har 7,5 meter vanddybde.

Der kan lejes arealer i baglandet til projekter eller faste lejemål, mens kajer anvendes ad hoc i forbindelse med godstransport.

Virksomheder på Terminal Nord 

LINDØ port of ODENSEs medarbejdere forefindes på pladserne eller i Materielgården på Havnevejen 91.