Byomdannelse

Tilbage

Den indre del af Odense havn er under forandring. Den tunge industri flytter gradvist ud, mens boliger og liberale erhverv flytter ind. En proces, der allerede er synlig i havnemiljøet og i de kommende år vil blive endnu tydeligere.

Planerne for den nye bydel vedtages af Odense Kommune og byrådet, og her kan man læse mere om udviklingen:

Byomdannelse Odense havn

Men Odense havn vil også fremover indeholde erhvervs- og industrivirksomheder, for mod nord ud langs kanalen vil virksomhederne fortsat brede sig ind mod den nordøstlige del af Skibhuskvarteret, og i dette område er der stadig mulighed for at etablere sig som både produktions- og servicevirksomhed.

Den tunge industri fra havnen, som trods byomdannelsen fortsat har behov for kajadgang, vil gradvist blive tilbudt plads på Lindø, hvor de to terminaler Nord og Syd allerede danner ramme for knap 100 virksomheder, og i takt med havneudvidelsernes færdiggørelse bliver der plads til endnu flere.

Havneudvidelse

byomdannelse-side