Priser

Prøvebelastning af løftegrej kræver de rette faciliteter, know-how og beregninger.

Kontakt Løft & Transport for nærmere information og priser. Mail: transport@lpo.dk