Certificeret prøveløft

Prøvebelastning af specialiseret løftegrej er oftest et krav for, at grejet kan certificeres inden brug. Testen er på den måde en kvalitetskontrol, som sikrer at nyt løftegrej overholder internationale standarder og kan CE-mærkes, som loven foreskriver. En kvalificeret test kræver derfor specialiseret viden om løft og den helt rigtige ballast.

I industriparken har vi gode faciliteter til at gennemføre test af løftegrej, og vi har både erfaring og know-how til at lave de nødvendige beregninger og planlægge en realistisk test, der imødekommer de officielle retningslinjer for test af løftegrej. LINDØ port of ODENSEs afdeling for Løft & Transport – Engineering modtager tegninger af løftegrejet for kunden, og disse danner grundlag for afdelingens beregninger og planlægningen af prøvebelastningen.

En del af forberedelserne af testen handler om at konfigurere ballasten og rigningen på en måde, så prøvebelastningen kan simulere virkelige løft og dermed gøre prøvebelastningen så virkelighedsnær som mulig. Med en løftehøjde op til 75 meter på portalkranen er der mulighed at konstruere rigningen på en måde, så løftegrejet bliver belastet på præcis de punkter, kunden ønsker. Sammen med de unikke faciliteter og medarbejdernes indgående kendskab til arbejdet med komplekse løft kan LINDØ port of ODENSE derfor gennemføre test af løftegrej, som lever op til kundens krav og samtidig imødekommer anerkendte standarder for certificering.

DSC_0633-test-af-loeftegrej1

Test af løftegrej for FYNS KRAN UDSTYR

Bestilling/forespørgsel til transport@lpo.dk