Opgravningstilladelse

For at udføre gravearbejde på Odense Havns områder skal der udfyldes og godkendes en opgravningstilladelse. Det er nu muligt at gøre dette elektronisk via Virk (Elektroniske Graveansøgning – Tilladelse – Færdigmelding).

Der vil blive opkrævet et administrationsgebyr på kr. 600 ekskl. moms pr. ansøgning.

Odense Havn har også som noget nyt besluttet selv at foretage den endelige retablering af asfaltslidlaget, hvorfor ledningsejer betaler til Odense Havn (se Gravetilladelses Vilkår for Odense Havn).

Husk oplysning om gravearbejdet, rettet til relevante myndigheder og ledningsejere, er entreprenørens ansvar. Kvittering for indhentning af ledningsoplysninger hos ledningsejerregisteret på Ler skal vedhæftes gravetilladelsen.

Log ind på Virk og udfyld graveansøgningen. Ansøgningen vil blive behandlet hurtigst muligt.

Akutte opgaver meddeles hurtigst muligt på tlf. 72 28 20 00.

Du kan stadig downloade tilladelsen til manuel udfyldelse:
Download: Opgravningstilladelse og vilkår som PDF